برگزاری تظاهرات علیه حکومت جدید در اوکراین

تظاهرات کریمه یانوکوویچ,ریانووستی

مسکو- ایرنا- صدها نفر از مردم منطقه کریمه در جنوب اوکراین علیه حکومت جدید این کشور تظاهرات کردند.

به گزارش ایرنا به نقل از ریانووستی، این تظاهرات روز سه شنبه در مقابل مجلس محلی کریمه در شهر سیمفروپل برگزار شد و شرکت کنندگان در آن، حکومت تشکیل شده در کی یف را غیرقانونی خواندند.

تظاهرکنندگان از سران منطقه خودمختار کریمه خواستند از به رسمیت شناختن حکومت جدید اوکراین خودداری و از آن اطاعت نکنند.

یکی از رهبران تظاهرکنندگان گفت: تمام مقامهای حکومتی در کریمه که مردم را مجبور به پذیرفتن حکومت جدید اوکراین می کنند، باید برکنار شوند.

وی تغییر حکومت در کی یف را غیرقانونی دانست و افزود: این در واقع کودتای دولتی بود که مخالفان دولت در آن شرکت کردند.

یانوکوویچ روز جمعه گذشته کی یف را به مقصد نامعلومی ترک کرد و مخالفان دولت از فرصت استفاده کرده و حکومت را ساقط کردند.

در حال حاضر پارلمان اوکراین مسئولیت اداره کشور را برعهده دارد و از روز یکشنبه آلکساندر تورچینوف رییس مجلس به عنوان رییس جمهوری موقت منصوب شده است.

اروپام/2242**518 **1485** 1337
کد N147359