دانشمندان آلمانی از وطن می گریزند

فرار مغزها

تهران-ایرنا- تعداد قابل توجهی از یافته های تحقیقی در آلمان نشان می دهد بهترین و برجسته ترین دانشمندان و دانشگاهیان این کشور، وطن خود را ترک می کنند.

به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی ˈلوکالˈ آلمان، یافته های مطالعه انجام شده توسط کمیسیون تحقیقات و ابتکاران دولت آلمان نشان می دهد بهترین محققان، دانشگاهیان و دانشمندان این کشور وطن خود را ترک می کنند.

براساس این تحقیق که قرار است به ˈآنگلا مرکلˈصدر اعظم آلمان تقدیم شود، برلین بسیاری از دانشمندان خود را در روند مهاجرت از دست می دهد.

با آنکه آلمان در جذب دانشمندان و فرهیختگان دیگر کشورها تا حدی موفق بوده است، جامعه نخبگان این کشور به ترک وطن خود تمایل نشان می دهند. بر اساس این گزارش به نظر می رسد نظام تحقیقاتی در آلمان به اندازه کافی برای دانشمندان آلمانی جذاب نیست.

این گزارش می افزاید: تعداد دانشمندانی که آلمان را بین سال های 1996 تا 2011 ترک کرده اند چهار هزار نفر بیشتر از دانشمندانی است که وارد این کشور شده اند. مقصد بیش از نیمی از دانشمندان آلمانی که این کشور را ترک می کنند، سوییس یا آمریکا است.

اروپام**9157 ** 1064
کد N147262