گروسی به مهر خبر داد:

شکایت نمایندگان استان تهران به شورای نگهبان از افزایش درآمد مالیاتی استان

مجلس

نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی از شکایت مجمع نمایندگان استان تهران به شورای نگهبان در خصوص افزایش غیرقانونی درآمدهای مالیاتی استان تهران خبر داد.

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با انتقاد از افزایش درآمد مالیاتی استان تهران در لایحه بودجه سال 93 گفت: این افزایش درآمد به صورت غیرقانونی صورت گرفت.

نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون بودجه سال 92 درآمد مالیاتی استان تهران 19 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه دولت در سال 93 نیز 23 میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما در کمیسیون تلفیق در راستای تعدیل درآمدهای مالیاتی سایر استان های کشور، درآمد مالیاتی استان تهران 2500 میلیارد تومان افزایش یافت.

وی در پایان از شکایت مجمع نمایندگان استان تهران به شورای نگهبان بر اساس اصل 48 قانون اساسی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی استان تهران خبر داد و گفت: این کار کمیسیون تلفیق و هیات رئیسه برخلاف قانون اساسی است.