مطهری: احضاریه من قانونی نبود

احضاریه

تهران - ایرنا - ˈ علی مطهری ˈ گفت : قوه قضائیه باید از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان استعلام می کرد که اگر این هیات نطق مرا خارج از وظایف نمایندگی تشخیص می داد، برای من احضاریه می فرستاد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ˈ علی مطهری ˈ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ، در مورد احضاریه خود از سوی قوه قضائیه، گفت: برگه احضاریه را همان روز به آقای ابوترابی فرد رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، ارائه کردم و ایشان گفتند این احضاریه نباید پیش شما می آمد.

وی ادامه داد: آقای ابوترابی فرد برگه احضاریه را از من گرفت و گفت که اینها در پاسخ به نامه هیات نظارت آمده است.

مطهری با بیان اینکه روز دوشنبه به دادگاه نرفتم، گفت: اصل احضاریه قانونی نبود و من نباید می رفتم.

وی در پایان گفت: چون بدون استعلام از هیات، برای من احضاریه فرستاده شده بود، غیرقانونی بوده و نباید به آنجا می رفتم.

سیام **2021** ،**1981**1535
کد N146790