تندیس های لنین در اوکراین یک به یک سقوط می کنند

بحران92

تهران-ایرنا- معترضان دولت یانوکوویچ که دراوکراین به پیروزی رسیدند درادامه ابراز خشم خود علیه دولت سابق و بیان اعتراض خویش به روسیه، مجسمه های ˈولادیمیر لنینˈ رهبر انقلاب سوسیالیستی روسیه را یکی پس از دیگری به زمین افکندند.

پایگاه اینترنتیˈای بی تیˈ روزسه شنبه از کی یف گزارش داد: تخریب این تندیس ها که از یک روز پس از سقوط ˈویکتور یانوکوویچˈ رییس جمهوری اوکراین در بسیاری از نقاط اوکراین بویژه در جنوب و شرق آن کشور آغاز شده، ادامه دارد.

براساس این گزارش، درگیری هایی درˈخارکفˈ محل استقرار بزرگترین مجسمه ˈلنینˈ صورت گرفته و برخی تظاهرات ضد دولتی با گروه های مسلح محلی روبرو شده که این امر درگیری هایی را بوجود آورده است.

گزارش های محلی حاکی است که مجسمه هایˈلنینˈ در شهرهایˈژیتومیˈ ، ˈخملنیتسکیˈ ، ˈبروواریˈ،ˈ پولتاواˈ، چرنیهیفˈ و ˈبویارکاˈ با استفاده از طناب ومیله های آهنی به پایین کشیده شده است.

به گزارش خبرگزاری ایتارتاس از کی یف ˈنیکلای سکوریکˈ فرماندار ˈاودساˈ پیشنهاد نمایندگان حزب ˈآزادیˈ را مورد تایید قرار داد که باید از تخریب مجسمه های ˈلنینˈ توسط معترضان و به طور خود سرانه جلوگیری شود.

وی اعلام کرد: تخریب این مجسمه ها باید با سازماندهی و برنامه ریزی صورت گیرد.

لازم به یادآوری است که در نتیجه سه ماه اعتراض طرفداران پیوستن به اتحادیه اروپا ناآرامی هایی درˈکی یفˈ صورت گرفت که در برخوردهای روزهای اخیر دهها تن کشته شدند.

مجلس اوکراین نیز یکشنبه هفته جاری در نهایت رای به برکناری ˈویکتور یانوکوویچˈ از مقام ریاست جمهوری داد و معترضان که گرایش به غرب دارند و مورد حمایت اتحادیه اروپا و آمریکاهستند به روی کار آمدند.

مترجمام**1533** 1064
کد N146772