پاکسازی در وزارت کشور اوکراین

بحران92

مسکو - ایرنا- بخش مطبوعاتی وزارت کشور روز سه شنبه در اطلاعیه ای از تغییرات گسترده و پاکسازی در این وزارتخانه خبر داد.

به گزارش ایرنا در اطلاعیه وزارت کشور اوکراین آمده است: شماری از مقام های ارشد این وزارتخانه شامل الکساندر تولایف رییس بخش امنیت عمومی، روسای پلیس کی یف، دنپروپتروسک، زاکارپاتیه و مناطق چرکاسک و رییس پلیس راه اوکراین از مقام خود عزل شده اند.

اطلاعیه حاکی است که آرسن آواکوف نماینده مسوول ناظر بر وزارت کشور اوکراین دستور تحقیقات قضایی درباره شماری از روسای پلیس مناطق این کشور به اتهام ارتکاب جرایم انضباطی و سوء استفاده از اختیارات خود را صادر کرده است.

دراطلاعیه اضافه شده است: تحقیقات در این زمینه توسط یک کمیسیون 29 نفری متشکل از کارکنان دفاتر اصلی و اداره های منابع انسانی، پشتیبانی حقوقی، امنیت داخلی و امنیت عمومی و اداره تحقیقات مرکزی وزارت کشور انجام می شود.

این اطلاعیه می افزاید: آواکوف نماینده مسوول در وزارت کشور اوکراین، نظارت بر تحقیقات درباره مقام های ارشد این وزارتخانه را شخصا بر عهده خواهد داشت.

دولت اوکراین شنبه این هفته به دنبال تظاهرات خونین معترضان مخالف دولت و فرار ویکتور یانوکوویچ رییس جمهوری معزول از کی یف سقوط کرد و مخالفان بر نهادهای قدرت و تصمیم گیری تسلط یافتند.

اروپام/518 ** 1064
کد N146739