76 عضو طالبان در افغانستان کشته شدند

آسیا اقیانوسیه

وزارت کشور افغانستان لحظاتی قبل از کشته شدن 76 عضو طالبان در جریان عملیات نیروهای امنیتی در بخشهای مختلف این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا لحظاتی قبل گزارش داد که در جریان عملیات نیروهای امنیتی، پلیس و سازمان اطلاعاتی افغانستان از روز گذشته تاکنون در بخشهای مختلف این کشور دستکم 76 عضو طالبان کشته شدند.

در بیانیه وزارت کشور افغانستان به جزئیات این عملیات اشاره نشده اما نیروهای افغانی در آستانه خروج نیروهای خارجی از این کشور بر عملیات خود علیه طالبان افزوده و هر روز پناهگاههای بیشتری را پاکسازی می کنند.