چند برابر شدن تعداد تروریستهای سعودی در سوریه/ اسرائیل سرکرده ارتش آزاد را آموزش داد