تلاش نمایندگان برای تدوین طرحی در جهت انطباق قانون هدفمندی با اقتصاد مقاومتی

مجلس

اقتصاد دانان مجلس شورای اسلامی در حال تهیه طرحی برای انطباق قانون هدفمندی یارانه ها با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصاد در حال توزیع برگه هایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است که بر اساس آن از نمایندگان دعوت می کند تا در جلسه ای که قرار است در محل کمیسیون تلفیق به همین منظور برگزار شود، حضور یابند.

اقتصاد دانان مجلس شامل غلامرضا مصباحی مقدم و احمد توکلی و محمد حسین حسین زاده بحرینی خواستار مشارکت نمایندگان برای تهیه طرح فوریتی در راستای تطبیق قانون هدفمندی یارانه ها با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هستند و در همین راستا از نمانیدگان خواسته اند تا در جلسه هم اندیشی در این خصوص حضور یابند.

بر اساس این گزارش هفته گذشته مقام معظم رهبری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به قوای سه گانه ابلاغ کرد.

در لایحه بودجه نیز مجلس به دولت اجازه داد از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 59 هزار میلیارد تومان درآمد بدست آورد.

در حالی این بند از لایحه بودجه به تصویب رسید که نمایندگان پیش از این مخالفت خود را با افزایش قیمت های حامل های انرژی اعلام کرده بودند، زیرا معتقد بودند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به این شکل موجب افزایش 80 درصدی قیمت ها خواهد شد.