تغییرات اساسی در ارتش آمریکا

واحد مرکزی خبر نوشت:

وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد ارتش باید خود را با بودجه های کمتر تطبیق دهد.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه پیشنهاد کرد ارتش آمریکا به کوچکترین اندازه خود در هفتاد و چهار سال اخیر برسد. این پیشنهاد بخشی از بازنگری در اولویت های نظامی پس از بیش از یک دهه جنگ به شمار می رود.
هیگل دیدگاه خود را در سخنرانی در پنتاگون، و یک هفته قبل از آن مطرح کرد که اوباما برنامه بودجه سال دو هزار و پانزده خود را تسلیم کنگره کند.
او گفت ارتش باید خود را با واقعیت بودجه های کمتر تطبیق دهد و نیروهای آمریکایی با دنیایی غیرقابل پیش بینی تر و آسیب پذیر تر مواجهند که نیازمند ارتشی چالاک تر است.
هیگل افزود حدود پانصد و بیست هزار سرباز فعال وجود دارد که دولت باید تعداد آنها را به چهارصد و چهل تا چهارصد و پنجاه هزار سرباز کاهش دهد.
این روند ابعاد ارتش آمریکا را به کوچکترین اندازه از زمانی تبدیل می کند که این کشور وارد جنگ جهانی دوم شد. فرماندهان ارتش ماهها است می گویند انتظار می رود این کوچک سازی با توجه به اینکه کشور برای پایان دادن به عملیات رزمی خود در افغانستان آماده می شود، اتفاق بیفتد.
هیگل گفت:«گرچه این ظرفیت کوچکتر با افزایش مخاطرات همراه است - به ویژه اگر ما همزمان عملیات زمینی داشته باشیم، تحلیل ما نشان می دهد این حجم نیرو قادر است به شکل قاطع به تهاجم در یک عرصه رزمی عمده پاسخ دهد».
وی افزود این تعداد نیرو همزمان قادر است «از کشور دفاع کند و نیروهای هوایی و دریایی را پشتیبانی کند و در صحنه دیگری علیه یک نیروی متخاصم وارد عمل شود».
کمترین تعداد نیروی فعال ارتش آمریکا پس از جنگ دوم جهانی، چهارصد و هشتاد هزار نیرو در سال دو هزار و یک بود. در سال هزار و نهصد و چهل ارتش آمریکا دویست و شصت و هفت هزار عضو فعال داشت که در سال بعد با ورود به جنگ جهانی دوم، این تعداد به بیش از یک میلیون عضو افزایش یافت.

5252

کد N146410