اشتون با دسته‌گل به آرامگاه قربانیان کی‌یف رفت

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه با «الکساندر ترچینوف»، رئیس جمهور موقت اوکراین دیدار کرد و پس از آن با دسته گل به قربانیان و کشته شدگان اخیر در ناآرامی های کی یف ادای احترام کرد.

اشتون با دسته‌گل به آرامگاه قربانیان کی‌یف رفتکاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه با «الکساندر ترچینوف»، رئیس جمهور موقت اوکراین دیدار کرد و پس از آن با دسته گل به قربانیان و کشته شدگان اخیر در ناآرامی های کی یف ادای احترام کرد.

 

 

  رویترز

5252

 

کد N146404