کوچک‌زاده:

رفتارهای غیرقانونی به ضرر خود صاحب منصبان است

سیاست داخلی,لاریجانی,کوچک‌زاده

رئیس مجلس شورای اسلامی درپاسخ به تذکر کوچک‌زاده با بیان اینکه ما همیشه جلسه غیر‌علنی و غیر رسمی داشته‌ایم و اشکالی هم ندارد، خاطر‌نشان کرد: جلسه غیر علنی رسمی نیازمند درخواست کتبی رئیس جمهو‌ر و وزرا است.

مهدی کوچک‌زاده در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری با بیان اینکه تذکر من درباره سوگندی است که هیئت رئیسه مجلس خورده است، گفت: من از شما می‌خواهم توجیه رای را که در جلسه غیر‌علنی مجلس گرفته‌اید، بفرمایید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نماینده مردم تهران در ادامه با استناد به ماده ۱۰۶ ایین نامه داخلی مجلس کفت طبق آیین نامه داخلی مجلس اگر مجلس بخواهدجلسه غیر علنی برگزار کند ضابطه‌هایی وجود دارد که در ماده ۱۰۶ذکر شده است. که براساس آن تقاضای کتبی رئیس جمهور یا یکی از وزرا برای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس ضروری است.

کوچک‌زاده خاطر‌نشان کرد: مجموع این کار‌ها نشان می‌دهد که اصراری برای عمل به آیین نامه وجود ندارد این در حالی است که اگر رفتار غیر‌قانونی انجام شود، صاحب منصبان بیشترین ضرر را خواهندکرد.

در بین سخنان کوچک‌زاده یکی از نمایندگان با گفتن کلمه دو به تذکر وی اعتراض کرد که کوچک‌زاده در واکنش به این عمل خطاب به رئیس مجلس گفت: الان شما موظف هستید اسم آن کسی را که «دو» را گفت اعلام کنیدو همچنین خطاب به نماینده معترض گفت: آیا نباید از رئیس مجلس سوال کنید و ایا می‌خواهید آستان بوس رئیس مجلس باشید؟

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درپاسخ به تذکر کوچک‌زاده با بیان اینکه ما همیشه جلسه غیر‌علنی و غیر رسمی داشته‌ایم و اشکالی هم ندارد، خاطر‌نشان کرد: جلسه غیر علنی رسمی نیازمند درخواست کتبی رئیس جمهو‌ر و وزرا است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در خصوص گزارش بودجه نیز گفت: آقای باهنر هر ماه گزارش بودجه مجلس را تهیه می‌کند.
وی همچنین خطاب به کوچک‌زاده با بیان اینکه شما در جریان تنگانهایی که مجلس با ‌آن مواجه است هستید، ‌گفت: بعد می‌ آیید یک حرفهایی می‌زنید که فکر می‌کنند نمایندگان در‌آمد آن‌چنانی دارند.

کد N146403