محل‌نگهداری‌مرزبانان‌ربوده‌شده ایران کشف‌ شد

مرزبانان ربوده شده

مقام های پاکستانی توانسته اند محل اختفای این گروهک تروریستی را بیابند.

پاکستان محل اختفای گروهک موسوم به جیش العدل و محل نگهداری مرزبانان ایرانی را در آن کشور یافته است. 

رئیس اداره امور اجتماعی وزارت خارجه در همایش بررسی راهکارهای توسعه روابط تجاری ایران با ترکمنستان گفت: مقام های پاکستانی توانسته اند محل اختفای این گروهک تروریستی را بیابند.

محمد رفیعی افزود: تاریخ نمی دهم اما این مشکل در روزهای آینده به خوبی حل می شود.

گروهک تروریستی جیش العدل ماه گذشته ۵ نفر ار مرزبانان ایرانی را در مرز پاکستان ربود
شبکه خبر
کد N146392