حمایت رییس حزب دروزی لبنان از مقاومت ضد صهیونیستی

لبنن,بیانیه وزارتی

بیروت - ایرنا - «ولید جنبلاط» رییس حزب دروزی سوسیالیست ترقی خواه لبنان با اشاره به تلاش ها برای تدوین و صدور بیانیه وزارتی دولت جدید لبنان، بر حمایت خود از حق لبنان در مقاومت ضد صهیونیستی تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، ولید جنبلاط در گفت وگو با روزنامه لبنانی «الأنباء» افزود: با توجه به تحولات شتابان کنونی باید و برای برون رفت از مناقشه های موجود بر برسر معادله «ملت، ارتش و مقاومت» چاره اندیشی کرد و گفت وگوهای ملی ضروری برای تدوین استراتژی دفاع ملی را از سر گرفت.

وی با بیان اینکه « هر چند شرایط و اوضاع لبنان مانند سال های گذشته نیست و در خصوص این معادله باید به توافقی معین دست یافت» ، خاطرنشان کرد: در گفت و گوهای سیاسی نباید حق لبنان درمقاومت مقابل اسراییل و هرگونه تجاوز این رژیم علیه سرزمین، ملت و موسسات لبنانی از بین برود.

رییس حزب دروزی سوسیالست ترقیخواه با انتقاد از برخی جریان های سیاسی که خارج از چارچوب توافق ها در لبنان سخنانی ایراد می کنند، تصریح کرد: باید به این جریان ها میراث ملی و عربی را که در مقاومت ده ها ساله علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی از زمان «جنبش ملی» و «انقلاب فلسطین» آغاز شده، یاد آوری کرد، چرا که این مقاومت با حمایت سوریه و اتحاد لبنان- فلسطین صورت پذیرفته است.

جنبلاط با بیان اینکه مقاومت سبب ساقط شدن توافق هایی شده که نزدیک بوده است لبنان را به رژیم صهیونیستی ملحق کند، گفت: آیا درست است که در برابر این حقایق تاریخی که در این برهه زمانی صورت گرفته و به اسراییل شکست سنگینی وارد کرده است، چشم خود را ببندیم و نبردهای قهرمانانه در «جبل الشیخ»، «قنیطره»، «سعسع» و دیگر مناطق را فراموش کنیم؟

وی با بیان اینکه نبردهای قهرمانانه و بی سابقه ارتش مصر نیز در این رابطه فراموش شدنی نیست، افزود: به هر حال در خصوص بحران سوریه می بایست به سیاست خویشتن داری اعتباری دوباره بخشید و از دخالت لبنان در این بحران جلوگیری کرد، اما سیاست بی طرفی نباید موفقیت ها و ایثارگری هایی را که ملت لبنان در مقباله با طرح های غرب انجام داده اند، از بین ببرد.

رییس حزب دروزی سوسیالست ترقیخواه با بیان اینکه بعید است سیاست بی طرفی، لبنان را به سوی عادی سازی روابط با صهیونیست ها سوق دهد، خاطرنشان کرد: این سیاست بعید به نظر می رسد لبنان را از محور نزاع عربی – اسراییلی خارج کرده و تمام نقاط اساسی توافق طایف را که بر هویت سیاسی عربی لبنان تاکید دارد از میان ببرد، چرا که لبنان در این راه، طی دهه های متوالی جانفشانی های بسیاری کرده است تا به ساختار یک عقیده عربی برای ارتش خود دست یابد.

توافق طایف عربستان در سال 1989 به جنگ داخلی 15 ساله لبنان پایان داد و حق مقاومت در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی از جمله بندهای اساسی این توافق به شمار می رود.

خاورم**2024 ** 1324
کد N146215