در جلسه غيرعلني صبح امروز مجلس مطرح شد:

کسری درآمد مالیاتی دولت در ۱۵ استان، از تهران اخذ می‌شود

مالیات,مجلس نهم,مجلس شورای اسلامی،,قانونگذاری,بودجه 93

همشهری آنلاین: عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات کشور با اشاره به برگزاری نشست غیر علنی صبح امروز مجلس، گفت: کسری درآمد مالیاتی دولت در ۱۵ استان، از تهران اخذ می‌شود.

ایران > قانونگذاری- همشهری آنلاین:
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات کشور با اشاره به برگزاری نشست غیر علنی صبح امروز مجلس، گفت: کسری درآمد مالیاتی دولت در ۱۵ استان، از تهران اخذ می‌شود.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به برگزاری نشست غیر علنی صبح امروز سه شنبه ششم اسفند ماه مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست مقرر شد تا با توجه به اختلافی که میان مجلس و دولت بر سر محاسبه مالیات و کسب درآمد مالیاتی دولت در زمان رسیدگی به لایحه بودجه وجود داشت، اخذ مالیات پنجاه درصد از استان های کشور (پانزده استان) کاهش یابد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه نمایندگان معتقد بودند این نحوه محاسبه مالیات، بر مردم پانزده استان فشار می آورد، در نتیجه نمایندگان به این نتیجه رسیدند که برای این استان ها، میانگین درآمد مالیاتی سال آخر را محاسبه کرده و بر اساس آن، مالیات سال آینده این تعداد استان را تعیین کنند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: برای جبران این مبلغ، از کل درآمد مالیاتی مندرج در بودجه، تصویب شد که با توجه به گستردگی استان تهران و نیز داشتن بیشترین فرار مالیاتی در این استان، سرجمع کسری‌ای که از آن پانزده استان، متوجه درآمد مالیاتی دولت می شود، از استان تهران اخذ گردد.