رییس جمهوری کره جنوبی درصدد تشکیل کمیته اتحاد مجدد شبه جزیره کره است

رییس جمهور,کمیته

تهران - ایرنا - ˈپارک گئون هایهˈ رییس جمهوری کره جنوبی سه شنبه اعلام کرد به زودی یک کمیته ریاست جمهوری برای آمادگی جهت اتحاد مجدد شبه جزیره کره دایر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری کیودو، رییس جمهوری کره جنوبی طی یک کنفرانس مطبوعاتی دراولین سال ریاست جمهوری اش گفت: درنظردارم کمیته یی را برای آمادگی جهت اتحاد مجدد شبه جزیره کره تحت نظر ریاست جمهوری دایر کنم تا شیوه های هدایت منظم و سازنده جهت این اتحاد مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

پارک گفت که این کمیته متشکل از کارشناسانی از بخش خصوصی ازجمله متخصصین امور خارجی، امنیت ملی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز سازمان های شهری خواهد بود.

وی گفت که این کمیته به دنبال یافتن راه هایی برای توسعه گفت وگو و تبادل نظرهای فردی با کره شمالی خواهد بود و درعین حال طرحی را برای ˈشبه جزیره کره متحدˈ در شرایط خاص ارایه خواهد کرد.

رییس جمهوری کره جنوبی همچنین بر لزوم آمادگی جهت اتحاد مجدد که دوره جدیدی را در شبه جزیره کره برای گام نهادن درجهت صلحی پایدار رقم خواهد زد، تاکید کرد.

گرچه هر دو کشور کره جنوبی و شمالی از طرح الحاق دو کره حمایت می کنند، اما هر یک خواستار استقرار نظام دولتی خاص خود به عنوان نظام سیاسی حاکم در کره متحد هستند.

کره پس از پایان حاکمیت ژاپن بر این کشور به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد و از آن زمان به دلیل آن که جنگ میان دو کره در دهه 1950 با متارکه متوقف شد، دو کشور همچنان در وضعیت جنگ با یکدیگر قرار دارند.

آساق 1450**1392
کد N146038