محجوب:

چرا وقتی نوبت به فقرا می‌رسد حکم بودجه‌ای، غیر بودجه‌ای می‌شود

مجلس,محجوب

این طرح سال اول و دوم شروعش است و هنوز امتحان خودرا پس نداده که پیشنهاد حذف آنرا داده‌اید/من از کمیسیون تعجب می‌‌كنم که ما موارد غیر بودجه‌ای بسیاری داریم که ماهیت بودجه‌ای دارد؛ اما این موارد را غیر بودجه‌ای عنوان کرده است.

نمیانده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصل ۲۳ قانون اساسی بیمه همگانی را به ما حکم کرده است، تصریح کرد: چرا بودجه‌ای را که دارای ردیف و مبلغ است و قانون دائم دارد حذف کنیم. آیا وقتی نوبت به فقرا می‌شود حکم بودجه به غیر بودجه‌ای تبدیل می‌شود؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با حذف بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ که براساس بندمذکور سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مجاز می‌شوند در ازای دریافت به ترتیب ۷درصد و ۵درصد حق بیمه نسبت به بیمه نمودن زنان خانه دار متاهل به تعداد ۲۰۰ هزار نفر اقدام نمایند، اظهار‌ داشت: من از کمیسیون تعجب می‌‌كنم که ما موارد غیر بودجه‌ای بسیاری داریم که ماهیت بودجه‌ای دارد؛ اما این موارد را غیر بودجه‌ای عنوان کرده است.

نماینده مردم تهران ری و شمیرانات در ادامه افزود: این طرح سال اول و دوم شروعش است و هنوز امتحان خودرا پس نداده که پیشنهاد حذف آنرا داده‌اید.

محجوب با بیان اینکه اصل ۲۳ قانون اساسی بیمه همگانی را به ما حکم کرده است تصریح کرد: چرا بودجه‌ای را که دارای ردیف و مبلغ است و قانون دائم دارد حذف کنیم. آیا وقتی نوبت به فقرا می‌شود حکم بودجه به غیر بودجه‌ای تبدیل می‌شود؟

وی با تشکر از خانم رهبر که سال گذشته این بند را به شدت پیگیری کردند از نمایندگان خواست که اجازه دهند که این بند عملیاتی شود.

کد N145774