با مصوبه مجلس؛

اموال ماترک متوفی که طبق قانون سلب مالکیت شده مشمول مالیات می شود

مجلس

با مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد اموال ماترک متوفی که طبق قانون مالکیت آنها سلب شده مشمول مالیات شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بندهای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نمایندگان در بررسی بندی از یک ماده واحده مقرر کردند اموالی که جزو ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده 2 این قانون قرار گیرد با تایید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عِوَضی داده شود، ارزش آن عِوَض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است، جزو اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف های مربوط در ماده 17 این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.