| 148612

سنای ایتالیا به دولت جدید رای اعتماد داد

سیاسی

رنزی موفق شد در جلسه دوشنبه شب مجلس سنای ایتالیا با ۱۶۹ رای موافق در مقابل ۱۳۹ رای مخالف رای اعتماد بگیرد.

مجلس سنای ایتالیا به «ماتئو رنتزی» نخست‌وزیر جدید این کشور و دولت وی رای اعتماد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رادیو اروپای آزاد، رنزی موفق شد در جلسه دوشنبه شب مجلس سنای ایتالیا با ۱۶۹ رای موافق در مقابل ۱۳۹ رای مخالف رای اعتماد بگیرد.

دولت ماتئو رنزی که با وعده بهبود وضعیت اقتصادی ایتالیا بر سرکار آمده باید از مجلس نمایندگان ایتالیا نیز رای اعتماد بگیرد.

ماتئو رنزی که ۳۹ سال سن دارد، جوان‌ترین نخست وزیر تاریخ ایتالیا محسوب می‌شود.

کد N145681