وقتی در برابر روحانی زانو بر زمین می زنند!/عجیبترین ادای احترام!

کد N145680