بشار اسد :

گسترش فضای آشتی در سوریه/ برای رفع نیازهای روزانه مردم و فضاهای گفتگو تلاش می کنیم