دقایقی پیش؛

رئیس قوه‌قضائیه وارد استان کرمانشاه شد

سیاست داخلی

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه دقایقی پیش وارد کرمانشاه شد و مورد استقبال مسئولین عالی رتبه این استان قرار گرفت.

رئیس قوه قضائیه دقایقی وارد شهر کرمانشاه شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه دقایقی پیش وارد کرمانشاه شد و مورد استقبال مسئولین عالی رتبه این استان قرار گرفت.

کد N145664