ديدار سفير ايران با وزير خارجه جديد لبنان/ اعلام امادگی تهران برای همکاری در کشف و مجازات تروریست ها

سیاست خارجی

سفیر ایران در بیروت ركن‌آبادي اعلام كرد جمهوري اسلامي ايران بويژه پس از انفجارهاي ترورويستي اخير كه سفارت و رايزني فرهنگي كشورمان در لبنان را مورد هدف قرار داد، باتوجه به تجربه‌هاي فراوان در مبارزه با تروريزم، ضمن اعلام آمادگي براي ارائه هرگونه همفكري و مساعدت دراين زمينه، همكاري با نهادهاي امنيتي ذيربط در لبنان را براي كشف و مجازات عاملين و جلوگيري از گسترش اينگونه اقدامات را آغاز كرده ست.

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر ركن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران به همراه تعدادي از سفراي كشورهاي آسيايي طي ديدار با جبران باسيل وزير خارجه جديد لبنان، ضمن تبريك به مناسبت تشكيل دولت و تصدي مسئوليت وزارت امور خارجه توسط وي، مسائل دوجانبه و منطقه‌اي را مورد بررسي و تبادل نظر قرار دادند.

سفير كشورمان در اين ديدار با اشاره به هدف قرار گرفتن امنيت شهروندان لبناني ازسوي گروه‌هاي تروريستي هدايت شده ازسوي رژيم صهيونيستي، همبستگي و تقويت وحدت را شرط موفقيت در گذار از اين مرحله حساس برشمرد.

ركن‌آبادي در پاسخ به سؤال خبرنگاران، اعلام كرد جمهوري اسلامي ايران بويژه پس از انفجارهاي ترورويستي اخير كه سفارت و رايزني فرهنگي كشورمان در لبنان را مورد هدف قرار داد، باتوجه به تجربه‌هاي فراوان در مبارزه با تروريزم، ضمن اعلام آمادگي براي ارائه هرگونه همفكري و مساعدت دراين زمينه، همكاري با نهادهاي امنيتي ذيربط در لبنان را براي كشف و مجازات عاملين و جلوگيري از گسترش اينگونه اقدامات را آغاز كرده ست.

ركن‌آبادي همچنين تشكيل دولت جديد لبنان را داراي تأثير مثبت بر مسائل مختلف امنيتي و سياسي اين كشور و منطقه دانست و بر لزوم تمركز و برنامه‌ريزي دولت جديد بر مقابله با گروه‌هاي تروريستي تأكيد كرد.
سفير جمهوري اسلامي ايران برنامه‌ها و جنايات غيرانساني گروه‌هاي تروريستي در لبنان، سوريه، عراق يا هرجاي ديگر را همسو با رژيم صهيونيستي و در جهت تحقق اهداف اين رژيم عنوان كرد.

ملاقات رئيس حزب همبستگي لبنان با سفير جمهوري اسلامي ايران
[div align='center']  
اميل رحمه نماينده ماروني مجلس و رئيس حزب همبستگي لبنان با حضور در سفارت جمهوري اسلامي ايران در بيروت، با غضنفر ركن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران ملاقات و در خصوص تحولات صحنه داخلي لبنان و تحولات منطقه گفتگو كرد.
 
رئيس حزب همبستگي لبنان در اين ملاقات با اشاره به تحولات سوريه و خطر گروه‌هاي تروريستي تكفيري اظهار داشت: بدون شك مبارزه به گروه‌هاي تكفيري در سوريه مانع از ان شده است كه لبنان تبديل به امارتي براي داعش و ديگر گروه‌هاي تروريستي تكفيري شود.
 
نماينده ماروني مجلس لبنان فتنه انگيزي در منطقه را توطئه‌اي صهيونيستي دانست و اظهار داشت: گروه‌هاي تكفيري ريشه در سازمان‌هاي اطلاعاتي صهيونيستي داشته و كساني كه اقدام به عمليات انتحاري مي‌كنند، خواسته و يا ناخواسته به اين رژيم غاصب در رسيدن به اهداف شوم خود خدمت مي‌كنند.
 
غضنفر ركن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان نيز ضمن تشريح تحولات منطقه اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران همواره بر خطر گروه‌هاي تروريستي تكفيري هدايت شده از سوي رژيم صهيونيستي به عنوان چالشي براي كليه كشورهاي منطقه تأكيد داشته و بر ضرورت هوشياري در برابر اين فتنه تأكيد كرده است.