امیرعبداللهیان:

کشتار مسلمانان در آفریقای مرکزی نتیجه سیاست های غلط و مداخلات خارجی است

سیاست خارجی

معاون عربی و افریقای وزیر خارجه در واکنش به کشتار مسلمانان در آفریقای مرکزی گفت: آنچه در آفریقای مرکزی شاهد هستیم نتیجه سیاست های غلط و مداخلات برخی طرف های خارجی است.

حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در واکنش به کشتار مسلمانان در آفریقای مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آنچه در آفریقای مرکزی شاهد هستیم نتیجه سیاستهای غلط و مداخلات برخی طرف های خارجی است.

وی افزود: کشتار مسلمانان بیگناه آفریقای مرکزی نتیجه دامن زدن به تعصبات مذهبی در مردمی است که دهها سال کنار هم صلح آمیز زندگی کرده اند.

امیرعبداللهیان با اشاره به اینکه این کشتار در راستای سناریوی اسلام هراسی حادث شده است، اظهار داشت: افراط گرایی مسیحی در آفریقای مرکزی در ادامه همان نتیجه شوم افراط گرایی در میان مسلمانان ارزیابی می شود.

وی ادامه داد: افراط گرایی در جوامعی رشد می کند که دارای مبانی فکری و فرهنگی نازل هستند که در کشور نیز از این قاعده پیروی کرده و متاسفانه قدرت های استعماری و مداخله گر از آن بهره برداری می کنند.

معاون وزیر خارجه بیان کرد: افراطی گری مسیحی در آنتی بالاکاها و افراطی گری اسلامی (سلکاها) در آفریقای مرکزی هر دو از طرف جمهوری اسلامی ایران مردود و محکوم است. وضعیت کنونی شرایط را برای پاکسازی قومی در آفریقای جنوبی فراهم کرده و باید تلاش جمعی کرد تا خاطره تلخ نسل کشی رواندا تکرار نشود.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به زودی کمک هایی برای آوارگان مسلمان آفریقای مرکزی ارسال خواهد کرد. ایران ضمن حمایت از قطعنامه های سازمان ملل و توافقنامه لیبرویل توسط اتحادیه آفریقا انتظار دارد این نیروها وظایف خود که خلع سلاح افراطی ها، بازگرداندن امن آوارگان مسلمان به خانه های خود و اعاده امنیت برای مردم است را انجام دهند.