هیئت پارلمانی هلند اوایل سال 93 به تهران می آید

سیاست خارجی

سفیر کشورمان در لاهه اعلام کرد هیئتی از مجلس نمایندگان هلند در اوایل سال آینده راهی ایران خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، اظهار داشت رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس نمایندگان هلند ابراز تمایل کرده است تا هیئتی متشکل از ده نفر از نمایندگان عضو این کمیسیون با هدف تجدید تماسهای دوجانبه به ویژه در سطح پارلمانی و به منظور تبادل نظر در خصوص موضوعات مورد علاقه به کشورمان سفر نمایند.

غریب آبادی افزود تعاملات پارلمانی به درک بهتر کشورها از یکدیگر کمک نموده و موجب توسعه بیشتر روابط می گردد. از این رو، انجام این سفر نیز با استقبال طرف ایرانی نیز مواجه شده است.

شایان ذکر است آخرین سفر هیئت پارلمانی هلند به کشورمان به سال 1382 باز می گردد.