دیوان عالی آمریکا درخواست کاهش سن متقاضیان حمل سلاح را رد کرد

اسلحه,دادگاه

نیویورک - ایرنا - دیوان عالی آمریکا درخواست کاهش سن متقاضیان حمل سلاح را که توسط انجمن ملی طرفداران اسلحه در این کشور مطرح شده بود، رد کرد.

به گزارش خبرنگاری رویترز، دیوان عالی آمریکا همچنین با درخواست دوم مطرح شده از سوی انجمن ملی طرفداران اسلحه که خواستار لغو قانون ممانعت از حمل سلاح برای جوانان زیر 20 سال در ایالت تگزاس شده بودند، موافقت نکرد.

این دادگاه همچنین تغییر قانون حمل و انتقال اسلحه میان ایالت های مختلف را نپذیرفت و قانون قبلی را لازم الاجرا دانست.

آمارها نشان می دهد آمریکا دارای بیشترین سلاح سبک نسبت به تعداد جمعیت می باشد، به حدی که در ازای هر 100 نفر، 90 قبضه تفنگ در این کشور وجود دارد.

انجمن ملی طرفداران حمل سلاح یکی از بانفوذترین انجمن ها در آمریکا شناخته می شود به طوری که سال گذشته بعد از یک سلسله کشتارهای مرگبار در نقاط مختلف این کشور، لایحه دولت اوباما برای محدود کردن قانون حمل سلاح در کنگره تحت فشار و نفوذ این انجمن رد شد.

در سال های اخیر کشتارهای دسته جمعی کودکان، نوجوانان و سالخوردگان آمریکا در اقصی نقاط کشور به دلیل تیراندازیهای مرگبار موجب وحشت مردم این کشور شده است.

مردم آمریکا مصرانه خواستار تغییر قانون حمل سلاح در این کشور هستند اما کنگره آمریکا تحت فشار شرکت های بزرگ اسلحه سازی حاضر نیست قانون محدود کردن حمل سلاح را به تصویب برساند.

اروپام 1908 ** 1551
کد N145409