جنگنده های اسراییلی بلندی های سوریه مقابل شهرک های لبنانی را بمباران کردند

سوریه,اسراییل

بیروت - ایرنا - جنگنده های اسراییلی شامگاه دوشنبه و در مرحله بلندی های سوریه مقابل شهرک های لبنانی را بمباران کردند.

کد N145359