مسکو 7 تظاهرکننده ضد رییس جمهوری را زندانی کرد

پوتین,تظاهرات

تهران – ایرنا – دادگاهی در مسکو هفت تظاهرکننده مخالف با ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری این کشور را به تا چهار سال زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این افراد به اتهام شرکت در تظاهرات ضد رییس جمهوری روسیه روانه زندان شدند.

این دادگاه همچنین یک تن دیگر را به علت شرکت در تظاهرات ضد پوتین در زمان بازگشت وی به کاخ کرملین در سال 2012 به حبس تعلیقی محکوم کرد.

مترجمام/9242**1856
کد N145031