نقاط مقابل گذرگاه های مرزی ترکیه ، محل درگیری معارضان وتروریست های سوری

گذرگاه های مرزی

آنکارا - ایرنا - گروه های معارض و تروریستی در سوریه به درگیری با یکدیگر برای در اختیار گرفتن دروازه های مرزی این کشور در مقابل گذرگاه های مرزی ترکیه ادامه می دهند.

به گزارش ایرنا ، نیروهای ˈحزب اتحادیه دمکراتیک سوریهˈ که از آن به عنوان شاخه ای از حزب غیر قانونی کارگران کرد ترکیه ˈپ.ک.کˈ نام برده می شود، ˈدولت اسلامی عراق و شام ˈ وابسته به ˈالقاعدهˈ و ˈارتش به اصطلاح آزاد سوریهˈ سه گروهی هستند که قصد دارند گذرگاه های مرزی سوریه در مقابل دروازه های مرزی ترکیه را به تصرف خود در آورند.

درگیری بین معارضان و تروریست های سوری در مقابل مرزهای ترکیه هر روز گسترش می یابد و هیچ نشانه ای از پایان این درگیری ها مشاهده نمی شود و با توجه به توازن قدرت بین این گروه های تروریستی هر روز شاهد تصرف برخی از مناطق توسط یکی از گروه ها هستیم .

براساس این گزارش ، هدف گروه های متخاصم از این درگیری ها و تصرف گذرگاه های مرزی در سوریه ، بدست آوردن سهم بیشتری از کمک های ارسالی و قاچاق عنوان شده است .

کارشناسان مباحث سیاسی معتقدند که سیاست های اشتباه دولت آنکارا در قبال دولت دمشق در پی بروز بحران در سوریه سبب شده است که اکنون امنیت مناطق مرزی این کشور با وجود معارضان و تروریستهای سوری مورد خطر قرار گیرد.

این کارشناسان با اشاره به انفجارات صورت گرفته در گذرگاه مرزی ˈجلوه گوزˈ ترکیه که منجر به کشته شدن 13 نفر و انفجارات شهر ˈریحانلی ˈ که از آن به عنوان مرگ بارترین عملیات تروریستی در این کشور که منجر به کشته شدن بیش از 50 نفر شد نام برده می شود، می گویند این انفجارات نتیجه سیاست های اشتباه دولت آنکار در قبال تحولات سوریه بشمار می رود.

** گذرگاه مرزی جلوه گوز

این گذرگاه مرزی در استان ˈحاتای ˈ و در مقابل گذرگاه مرزی ˈباب الحوا ˈ در سوریه قرار دارد .

مناطق نزدیک به این گذرگاه مرزی در پی درگیری ها بین ارتش آزاد سوریه و جبهه النصره وابسته به القاعده به تصرف گروه تروریستی جبهه النصره در آمده است و با توجه به حمایت های مالی و تسلیحاتی دولت آنکارا از ارتش آزاد سوریه هر آن امکان دارد که مناطق تصرف شده در اختیار این ارتش قرار گیرد.

** گذرگاه مرزی اونجو پینار

این دروازه مرزی در استان کیلیس ترکیه قرار دارد و در پی درگیری ها بین ارتش آزاد سوریه و نیروهای دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده اکنون نقطه مقابل این گذرگاه در سوریه در اختیار ارتش آزاد قرار دارد و درگیری ها در این مناطق همچنان ادامه دارد.

** گذرگاه مرزی چوبان بی

این گذرگاه مرزی نیز در استان کیلیس ترکیه قرار دارد و نیروهای تروریستی دولت اسلامی عراق و شام در درگیری با ترکمن های سوری، مناطق اطراف این گذرگاه مرزی در سوریه را به تصرف خود در آورده اند.

** گذرگاه مرزی جیان پینار

نقطه مقابل این دروازه مرزی که در استان شانلی عرفا ترکیه قرار دارد ، پس از درگیری های نیروهای حزب اتحادیه دمکراتیک سوریه متشکل از اکراد با عناصر جبهه النصره اکنون در کنترل اکراد قرار دارد.

ˈ صالح مسلم ˈ رهبر حزب اتحادیه دمکراتیک سوریه پیش از این دولت آنکارا را متهم به ارسال تسلیحاتی نظامی به جبهه النصره کرده بود.

گذرگاه مرزی آکچاقلعه

آکچاقلعه دومین گذرگاه مرزی ترکیه در استان شانلی عرفاست که نیروهای تروریستی دولت اسلامی عراق و شام پس از آنکه عناصر حزب اتحادیه دمکراتیک سوریه را از نقطه مقابل این دروازه مرزی در خاک سوریه عقب راندند ، این مناطق را ا به تصرف خود در آوردند.

** گذرگاه مرزی نصایبین

این دروازه مرزی در استان کردنشین ماردین ترکیه قرار دارد و هم اکنون نقطه مقابل آن در خاک سوریه در اختیار حزب اتحادیه دمکراتیک سوریه قرار دارد.

این گذرگاه مرزی در نزدیکی شهر کردنشین قامیشلی سوریه قرار دارد.

** گذرگاه مرزی کارکامیش

این گذرگاه مرزی در استان غازی انتپ ترکیه قرار دارد و عنوان می شود که ترکیه از این گذرگاه تسلیحاتی نظامی در اختیار مخالفان سوری قرار می دهد.

نقطه مقابل این گذرگاه مرزی اکنون در کنترل گروه تروریستی داعش قرار دارد.

** گذرگاه مرزی یایلاداغ

نقطه مقابل این دروازه مرزی که در استان حاتای قرار دارد هم اکنون در کنترل نیروهای وابسته به القاعده قرار دارد.

خاورم ** 230 **1010
کد N144969