ˈرقابت در همه پرسی استقلال اسکاتلند نزدیک خواهد بودˈ

اسکاتلند

لندن – ایرنا – جدیدترین نظرسنجی انجام شده در مورد همه پرسی استقلال اسکاتلند نشان می دهد که تعداد طرفداران استقلال طی ماههای اخیر روند صعودی داشته و فاصله خود را با مخالفان استقلال کم کرده است.

به گزارش ایرنا، نظرسنجی انجام شده توسط موسسه افکار سنجی ˈآی سی امˈ برای نشریه ˈاسکاتسمنˈ نشان می دهد که پیش بینی رای دهندگان اسکاتلندی این است که حداقل 47 درصد واجدان شرایط از استقلال منطقه اسکاتلند حمایت می کنند.

بر اساس این گزارش وقتی از یک هزار و چهار نفر از مردم اسکاتلند سوال شد که پیش بینی شان در مورد نتیجه همه پرسی چیست؟ 53 درصد مخالف استقلال و 47 درصد موافق استقلال بودند.

این آمار شامل افرادی که هنوز در مورد نحوه رای دادن خود در همه پرسی آتی تصمیم نگرفته اند نیز می شود.

آن دسته از افراد شرکت کننده در نظرسنجی که از هم اکنون تصمیم خود را درباره همه پرسی استقلال گرفته اند، وقتی مورد پرسش قرار گرفتند حدود 57 درصد با استقلال اسکاتلند مخالف بودند و 43 درصد از آن حمایت می کردند.

یک سخنگوی کارزار ˈنه به استقلال اسکاتلندˈ در واکنش به این نظرسنجی گفته است: نتایج همه پرسی احتمالا نزدیک خواهد بود و به همین دلیل کسانی که مخالف جدا شدن اسکاتلند از انگلیس هستند، باید فعالانه در همه پرسی شرکت کنند تا این موضوع یک بار برای همیشه حل شود.

از سوی دیگر کارزار ˈآری به استقلال اسکاتلندˈ تاکید کرد 17 نظرسنجی انجام شده طی ماههای اخیر نشان می دهد که فاصله میان طرفداران و مخالفان استقلال در حال کاهش است.

ˈبلر جنکینزˈ مدیر کارزار حمایت از استقلال اسکاتلند، گفت: تحلیل نتایج نظرسنجی های مختلف نشان می دهد در حال حاضر در میان کسانی که تصمیم خود را درباره نحوه مشارکت در همه پرسی گرفته اند، حداقل 43 درصد از استقلال حمایت می کنند.

وی افزود: با توجه به کاهش 10 درصدی فاصله حامیان و مخالفان استقلال اسکاتلند از ماه نوامبر (آبان) تاکنون، ما مطمئن هستیم که طی ماههای آینده این روند ادامه خواهد داشت و با شتاب گرفتن بحث های مربوط به استقلال اسکاتلند ما می توانیم در همه پرسی آتی پیروز شویم.

نتایج این نظرسنجی در حالی منتشر شد که امروز هم کابینه دولت انگلیس به ریاست دیوید کامرون و هم کابینه دولت محلی اسکاتلند به ریاست ˈآلکس سالموندˈ بطور جداگانه در شهر آبردین واقع در شمال شرق اسکاتلند تشکیل جلسه داده اند.

موضوع بحث در این جلسات آینده منابع نفت و گاز دریای شمال با توجه به استقلال احتمالی اسکاتلند است.

سروزیر منطقه اسکاتلند روز یکشنبه با تاکید بر ضرورت کنترل منابع نفت دریای شمال توسط اسکاتلند، گفت: دولت مرکزی انگلیس 40 سال است که بدون انجام سرمایه گذاری مناسب منابع نفت دریای شمال را می بلعد.

ˈآلکس سالموندˈ که رهبری حزب ملی گرای اسکاتلند (اس ان پی) را برعهده دارد و سال ها است برای استقلال کامل اسکاتلند از انگلیس مبارزه می کند، افزود: استقلال اسکاتلند منافع زیادی را برای مردم این منطقه و از جمله صنعت نفت و گاز خواهد داشت.

منابع نفت و گاز دریای شمال که در آبهای ساحلی اسکاتلند واقع شده، از دهه 1970 میلادی مهمترین منبع انرژی انگلیس به شمار می رود.

در همین حال ˈدیوید کامرونˈ نخست وزیر انگلیس تاکید کرده است که باقی ماندن اسکاتلند در نظام سیاسی ˈپادشاهی متحده بریتانیاˈ به نفع مردم اسکاتلند و آینده صنایع نفت و گاز دریای شمال است.

وی گفت: جدا شدن اسکاتلند از انگلیس باعث به خطر افتادن نفت و گاز دریای شمال می شود، چون این منابع نیاز به سرمایه گذاری دارند تا از کاهش تولید جلوگیری شود.

بحث در مورد آینده منابع نفت و گاز دریای شمال با توجه به در پیش بودن همه پرسی استقلال اسکاتلند در سال جاری میلادی، به موضوعی مهم تبدیل شده است.

مردم اسکاتلند قرار است روز 18 سپتامبر 2014 میلادی (27 شهریور 1393) در همه پرسی استقلال شرکت کنند و به این سوال که ˈآیا اسکاتلند باید یک کشور مستقل شود؟ˈ، جواب آری یا نه بدهند.

در این همه پرسی فقط افراد بالای 16 سال ساکن اسکاتلند(حدود چهار میلیون نفر) حق رای دارند و مردم سایر مناطق شامل انگلیس، ایرلندشمالی و ولز نمی توانند در آن شرکت کنند.

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه جلسه کابینه خود را در شهر آبردین واقع در شمال شرق اسکاتلند تشکیل داد تا اهمیت اسکاتلند و منابع نفت دریای شمال را برای انگلیس مورد تاکید قرار دهد. این در حالی است که ˈآلکس سالموندˈ سروزیر اسکاتلند نیز جلسه کابینه دولت محلی را چند کیلومتر دورتر و در منطقه ˈپورتلنتنˈ در حومه آبردین تشکیل داده است.

نخست وزیر انگلیس و سروزیر اسکاتلند و اعضای کابینه آنان دیداری با هم نخواهند داشت ولی به طور جداگانه دیدگاه های خود را در مورد موضوع همه پرسی و عواقب آن برای بخش نفت و گاز مورد تاکید قرار خواهند داد.

آلکس سالموند سروزیر اسکاتلند تاکنون چندین بار از دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس برای مناظره زنده تلویزیونی در مورد همه پرسی استقلال اسکاتلند، دعوت کرده ولی این دعوت از سوی کامرون رد شده است.

اروپام**345
کد N144856