روزنامه نوای وقت: ایران قادر به تامین نیازهای راهبردی پاکستان است

ایران

اسلام آباد - ایرنا - روزنامه ˈنوای وقتˈ پاکستان با اشاره به اینکه دولت اسلام آباد باید در مسیر گسترش روابط دیپلماتیک و همکاریهای اقتصادی با تهران گام بردارد، نوشت: جمهوری اسلامی ایران بطور کامل قادر به تامین نیازهای راهبردی پاکستان است.

به گزارش ایرنا، این روزنامه اردو زبان چاپ شهر ˈلاهورˈ در شرق پاکستان در گزارشی با عنوان ˈروابط ایران و پاکستان، نیاز به توجه بیشترˈ عنوان کرد: ایران اولین کشور در جهان است که پس از استقلال پاکستان این کشور را به رسمیت شناخته و در مقابل پاکستان نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران؛ دولت و حکومت اسلامی این کشور را به رسمیت شناخت.

در این گزارش آمده است: ایران از زمان گذشته تاکنون در هر وضعیتی کمکهای برادرانه خود را به پاکستان دریغ نکرده و زمانی که پاکستان با دشواریهای داخلی و خارجی روبرو بود؛ ایران باز هم از همراهی خود با این کشور دوست و مسلمان دست نکشید.

این روزنامه اردو زبان با اشاره به دیدار اخیر ˈچودری نثار علی خانˈ وزیر کشور پاکستان و ˈعلیرضا حقیقیانˈ سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد نوشت: اراده مشترک دو کشور برای حل مسائل مرزی، مبارزه بی وقفه با تروریست ها و عناصری که خواستار دوری تهران و اسلام آباد هستند، دلگرم کننده است.

ایجاد گذرگاه جدید مرزی میان دو کشور در منطقه ˈمکرانˈ از توابع ایالت بلوچستان پاکستان گامی بسوی ترویج فعالیتهای تجاری و توسعه روابط اقتصادی میان ایران و پاکستان محسوب می شود.

در گزارش روزنامه نوای وقت تصریح شد: جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به منظور تحکیم روابط باید دستورالعمل دائمی تهیه کرده و در این خصوص تبادل هیاتهای ˈسیاسی، رسانه ای و اجتماعیˈ نیز میان دو کشور افزایش یابد.

این روزنامه با اشاره به برقراری صلح در افغانستان و منافع مشترک ایران و پاکستان در این خصوص نوشت: اگرچه دو کشور برخی اختلاف نظرها در باره وضعیت افغانستان دارند اما گروههای کاری دو کشور نیاز به تعاملات بیشتر با هدف رسیدن به اهداف دیرپا و موثر دارند.

نوای وقت خطاب به مقامهای دولت پاکستان نوشت: ما باید از برنامه و ایده های ویژه ای به منظور ایجاد آشنایی میان دو ملت دوست و برادر ایران و پاکستان استفاده کرده و تلاشهای موثری برای رفع سو تفاهم های ایجاد شده میان دو کشور انجام دهیم.

این روزنامه پاکستانی با اشاره به حوادث مختلف مرزی در مناطق مرزی مشترک این کشور با هند (در شرق و شمال شرقی) و افغانستان (در غرب و شمال غربی) افزود: تنها جمهوری اسلامی ایران قادر به تامین نیازهای راهبردی پاکستان بوده و اسلام آباد اگر به دنبال تجدید نظر در سیاستهای خارجی است، باید حساب جداگانه ای را در خصوص ایران و با توجه به نیازها و منافع ملی مردم پاکستان باز کند.

نوای وقت عنوان کرد: پاکستان برای تامین امنیت مرزهای زمینی و آبی (با اشاره به موضوع توسعه بندر ˈگوادرˈ در ایالت بلوچستان) بدون تردید نیاز به همکاری و مشارکت جمهوری اسلامی ایران دارد.

این روزنامه تصریح کرد: دریافت انرژی از ایران به ویژه واردات نفت، گاز و برق به پاکستان با صرفه ترین و آسان ترین طرحها نسبت به طرحهای وابسته به کشورهای دیگر قلمداد می شود.

آساق ** 1095**1577
کد N144594