علی تاجرنیا در یازدهمین سالگرد ایلنا:

ایلنا پرچمدار رسانه‌ای اصلاحات است

سیاست داخلی

به میزان حمایت هایی که همواره از رسانه های مجیز گو می شود به همان مقدار نیز به رسانه های مستقل فشار وارد می شود و ارزشمندی یک خبرگزاری مثل ایلنا تنها به مستقل بودن آن است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: اگر برخی گروه‌های سیاسی پرچم‌دار گفتمان اصلاحات هستند؛ بدون شک خبرگزاری ایلنا نیز پرچمدار رسانه‌ای اصلاح طلبان است.

علی تاجرنیا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه ایلنا نخستین خبرگزاری مستقل بدون وابستگی به نهادهای دولتی و سازمانی است اظهار کرد: خبرگزاری کار ایران با حضور و رفتاری عقلانی و در عین حال شفاف بار بزرگی درحوزه تفکر اصلاح طلبی در ایامی که اصلاح طلبان در قدرت نبودند به دوش کشید.

وی افزود: ایلنا همواره یک موضع پیشرو داشته است و سعی کرده این پیشروی خودرا حفظ کند ایلنا یک شجره طیبه بوده است و در سایه سار آن و در ایام فترت جریان اصلاحات زنده ماند.

تاجرنیا خاطر نشان کرد: اگر برخی گروه‌های سیاسی پرچم دار گفتمان اصلاحات هستند بدون شک خبرگزاری ایلنا نیز پرچمدار رسانه‌ای اصلاح طلبان است.

فعال اصلاح طلب استقلال را به معنای رفتار نقادانمه خواند و گفت: متاسفانه مستقل از دولت و حاکمیت بودن کار بسیار دشواری است،زیرا ساختار دولت به گونه‌ای است که در برخی از حوزه‌ها و به طور خاص حوزه‌هایی که با حاکمیت مرتبط است انتقاد پذیری به سختی صورت می‌گیرد و به همین دلیل موردبی مهری قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: به میزان حمایت‌هایی که همواره از رسانه‌های مجیز گو می‌شود به‌‌ همان مقدار نیز به رسانه‌های مستقل فشار وارد می‌شود و ارزشمندی یک خبرگزاری مثل ایلنا تنها به مستقل بودن آن است.

 

کد N144468