فاضل میبدی در سالروز تاسیس خبرگزاری كار ایران:

شاه بیت فعالیت ایلنا منافع ملی است

سیاست داخلی

ایلنا همواره از آسیب ها و آفت های تخریب و توهین به دور بوده است و شخصیت افراد را حفظ کرده است. شاه بیت فعالیت ایلنا منافع ملی است و این در فضای فعلی رسانه ها بسیار مهم و ارزشمند است.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: شاه بیت فعالیت ایلنا منافع ملی است.

محمدتقی فاضل میبدی در گفت‌و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص دوازدهمین سالروز تاسیس این رسانه اظهار داشت: ایلنا از جمله رسانه‌هایی است که استقلال خود را حفظ کرده است. خبرهایی را دنبال می‌کند که به راستی مشکل جامعه و طبقه کارگر جامعه بوده است.

وی افزود: ایلنا هرگز به دنبال تخریب این و آن نبوده است. هرگز چاپلوسی و تملق نکرده است. این برای من بسیار ارزشمند است.

فاضل میبدی اضافه کرد: متاسفانه پاره‌ای از رسانه‌ها می‌کوشند با تخریب‌ها و هجوم‌های بی‌منطق و توهین‌های مکرر فضای رسانه را آلوده کنند. این فضایی است که در سایت‌ها و مطبوعات وجود دارد.

این استاد حوزه علمیه قم در پایان گفت: ایلنا همواره از این آسیب‌ها و آفت‌ها به دور بوده است و شخصیت افراد را حفظ کرده است. شاه بیت فعالیت ایلنا منافع ملی است و این در فضای فعلی رسانه‌ها بسیار مهم و ارزشمند است.

 

کد N144446