همراه با تصاویر؛

سومین کودک تایلندی هم کشته شد/ نخست وزیر از پایتخت خارج شد