سردار دهقان خبر داد

دستیابی به فناوری‌های نوین نظامی در یک بازه زمانی کوتاه

نیروهای مسلح

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: با تکیه بر ایمان، توکل و به ویژه رهبری هوشمندانه رهبر فرزانه انقلاب به رغم همه محدودیت‌ها و فشارها امروز توانستیم به فناوری‌های نوین نظامی در یک بازه زمانی کوتاه دست یابیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع در سومین جشنواره تحقیقات صنعتی نیروهای مسلح گفت: با تکیه بر ایمان، توکل و به ویژه رهبری هوشمندانه رهبر فرزانه انقلاب به رغم همه محدودیت ها و فشارها امروز توانستیم به فناوری‌های نوین نظامی در یک بازه زمانی کوتاه دست یابیم.

وی افزود: با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و آگاهی ملت ایران از رفتار نظام سلطه، مسیر خودکفایی و بارورسازی توانمندی های درونی را برای ایجاد وضعیتی با ثبات و امن فراهم کرده ایم.

دهقان اظهار داشت: امروز با بهره مندی از تجارب دوران دفاع مقدس فضای ذهنی بسیار ایجابی در حوزه مدیریت نیروهای مسلح وجود دارد و اگر محدودیت ها نبود شاید به این شکوفایی نمی رسیدیم.

وزیر دفاع افزود: بدون رصد، پایش و تحلیل درست از تحولات محیطی که منجر به ایجاد تهدیداتی علیه یک نظام سیاسی می‌شود، نمی شود در صحنه های نبرد موفق بود.

دهقان گفت: عنصر تهدید کننده تلاش می کند همواره در یک وضعیت بالاتر و برتر قرار گیرد.

وزیر دفاع افزود: یکی از دستاوردهای این جشنواره توجه و اهتمام ما به برتری سازی در فناوریهای نوین و ارتقاء نقطه بازدارندگی در برابر دشمن است.

دهقان گفت: بهره مندی از مدیریت جهادی ، عمل کردن با روحیه بسیجی ، انجام تحقیقات با کمترین هزینه ها و جلوگیری از کارهای موازی از ویژگی های مهم طرح های فناورانه نظامی نیروهای مسلح است.