دادستان کل مصر مدعی شد:

مرسی اسرار دفاعی كشور را برای ایران افشا کرد

سیاسی

دادستان کل مصر مدعی شد که مرسی اسرار دفاعی مصر را در چارچوب توطئه برای بی‌ثبات کردن این کشور برای ایران افشا کرده است.

دادستان کل مصر مدعی شد که «محمد مرسی» رئیس‌جمهوری برکنار شده این کشور اسرار دفاعی مصر را برای ایران افشا کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه الحیات، در جلسه محاکمه مرسی و ۳۵ عضو اخوان‌المسلمین به اتهام ارتباط با سازمان‌های خارجی که روز گذشته -یكشنبه- برگزار شد، دادستان کل مصر مرسی را متهم به افشای اسرار دفاعی این کشور برای ایران کرد.

دادستان کل مصر همچنین مدعی شد که مرسی اسرار دفاعی مصر را در چارچوب توطئه برای بی‌ثبات کردن این کشور برای ایران افشا کرده است.

دادگاه جنایی قاهره امروز مرسی و ۱۳۰ عضو جماعت اخوان را به اتهام فرار از زندان «وادی نطرون» طی انقلاب ۲۵ ژانویه محاکمه می‌کند.

کد N144262