انتقادات مسلمانان به ممنوعیت ذبح شرعی در دانمارک

ذبح شرعی

تهران-ایرنا- قانون ممنوعیت ذبح شرعی در دانمارک، انتقادات شدید مسلمانان در سراسر جهان و تلاش برای فشار بر دولت هایشان به منظور توقف واردات گوشت از این کشور را در بر داشته است.

به نوشته روزنامه انگلیسیˈدیلی میلˈ قانون ممنوعیت ذبح شرعی در دانمارک هفته گذشته تصویب شد، در حالی که براساس قوانین اروپا، حیوانات باید پیش از ذبح بیهوش شوند، مگر اینکه به دلایل مذهبی ذبح آنها به شکل دیگری انجام شود.

بعد از انتقادات مسلمانان ساکن دانمارک و دیگر کشورها در جهان اسلام نسبت به این قانون، ˈدان یورگانسونˈ وزیر کشاورزی، مواد غذایی و شیلات این کشور گفت : حقوق حیوانات از مسائل مذهبی مهم تر است.

یک گروه مخالت این قانون به نام ˈمواد غذایی حلال در دانمارکˈ تاکنون 13هزار امضا در مخالفت با آن جمع آوری کرده است و قصد دارد این نامه درخواست را به یورگانسون در این هفته ارایه دهد.

این گروه اعلام کرد: قانون جدید به روشنی آزادی مذهب و حقوق مسلمانان را محدود می سازد. این اقدامات تحت عنوان حقوق حیوانات انجام می شود؛ اما حقیقت این است که بسیاری از مطالعات علمی نشان داده حیوانات در صورت ذبح شرعی کمتر رنج می کشند.

همچنین روزنامه عربستانیˈعرب نیوزˈ نیز در گزارشی در این مورد با اشاره به مخالفت های شدید مسلمانان سراسر جهان با اقدام دانمارک برای ممنوعیت ذبح شرعی نوشت: مسلمانان از دولت های خود خواسته اند واردات گوشت از آن کشور را تا زمان ادامه ممنوعیت متوقف سازد.

براساس این گزارش ˈفواد توفیقˈمحقق مسائل اسلامی گفت : ذبح شرعی حیوانات از نظر علمی برای حیوانات بهتر از کشتار آنها با شوک برقی است. وی گفت : کشورهای مسلمان باید واردات گوشت از دانمارک را تا زمان ممنوعیت ذبح شرعی در این کشور متوقف سازند.

اروپام**9157 ** 1064
کد N144197