پیرموذن در سالروز تاسیس خبرگزاری كار ایران:

ایلنا از معدود رسانه‌هایی است که از افراط و تفریط به دور است

مجلس

ایلنا در این چندین سال همواره یکی از معدود رسانه‌هایی بوده که از افراط و تفریط به دور بوده است و با فکر و تدبیر و علم توانسته تاثیرگذاری خود را در جامعه حفظ و مطالبات مردم را به صاحب نظران منتقل کند و لذا کارنامه این رسانه در همه زمینه‌ها ی اجتماعی ٰ اقتصادی ٰسیاسی و فرهنگی درخشان است.

نماینده اردبیل در یازدهمین سالروز تاسیس ایلناگفت: ایلنا در این چندین سال همواره یکی از معدود رسانه‌هایی بوده که از افراط و تفریط به دور بوده است.

کمال الدین پیر مؤذن در گفت‌وگو باخبرنگار ایلنا، در یازدهمین سال روز تاسیس خبرگزاری كار ایران، اظهار داشت:  ایلنا رسانه‌ای بسیار تاثیر گذار و آزاد اندیش است که همواره منافع ملت و ملک را مد نظر خود قرار می‌دهد و حقوق همه اقشار خصوصا قشرسخت کوش و مومن کارگران و مطالبات و حقوقشان را بیش از سایرآحاد موردحمایت قرار می‌دهد.

نماینده مردم اردبیل ضمن تبریك سالروز تاسیس ایلنا در ادامه افزود: بی‌تردید نقش رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی و رساندن ندای آحاد ملت و خصوصا زحمتکشان به صاحب منصبان تاثیر بسزایی دارد و امیدوارم خبرگزاری ایلنا همواره با در نظر گرفتن دردهای بی‌شمار کارگران با ذوق و شوق همیشگی خود همواره مدافع ارزشمند‌ترین قشر این سرزمین باشد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: ایلنا در این چندین سال همواره یکی از معدود رسانه‌هایی بوده که از افراط و تفریط به دور بوده است و با فکر و تدبیر و علم توانسته تاثیرگذاری خود را در جامعه حفظ و مطالبات مردم را به صاحب نظران منتقل کند و لذا کارنامه این رسانه در همه زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، ‏سیاسی و فرهنگی درخشان است.

کد N144176