ترکان ضمن تبریک سالروز تاسیس ایلنا:

باید برای عدم وابستگی رسانه‌های مستقل راهكاری یافت

دولت

رسانه‌ها در ایران از بدو تولد حکومتی بوده‌اند و هر گاه یک دولت سر کار بوده است، رسانه‌های مدنظر آنها نیز بر سر کار بوده‌اند و وقتی آن دولت‌ها رفته‌اند، رسانه‌های آنها نیز دچار افول شده‌اند.

مشاور ویژه رئیس‌‌جمهور خواستن یافتن راهکاری برای برای عدم وابستگی رسانه‌های مستقل شد.

اکبر ترکان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، ضمن تبریک یازدهمین سالگرد تاسیس خبرگزاری ایلنا گفت: رسانه‌ها در ایران از بدو تولد حکومتی بوده‌اند و هر گاه یک دولت سر کار بوده است، رسانه‌های مدنظر آنها نیز بر سر کار بوده‌اند و وقتی آن دولت‌ها رفته‌اند، رسانه‌های آنها نیز دچار افول شده‌اند.

وی ادامه داد: باید بررسی كرد كه چرا رسانه‌های غیردولتی و مستقل نتوانسته‌اند در طول تاریخ حیات خویش کار خود را همانند هآ‎از راه ادامه دهند. 

مشاور ویژه رئیس‌ جمهور تاکید کرد: باید به دنبال راهکاری بود تا رسانه‌ها بدون اینکه وابسته به قدرت و دولت باشند؛  بتوانند کار خویش را کما فی‌السابق ادامه بدهند بدون اینکه به کسی وابستگی پیدا بکنند.

کد N144129