نهاوندیان: سیاست آزادسازی اسناد باید به صورت گسترده مورد توجه قرار گیرد

تودیع و معارفه

تهران - ایرنا - رییس دفتر رییس جمهوری گفت: سیاست آزادسازی اسناد باید به صورت روشن و گسترده مورد توجه و اقدام قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «محمد نهاوندیان» روز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور با بیان اینکه امیدواریم دولت تدبیر و امید دینی که به میراث فرهنگی و عزت بخشی به فرهنگ کشور دارد را ادا کند، گفت: در عرصه اطلاعات و اطلاع رسانی هستیم و می بینیم که تحولات شگرفی در جهان در حال وقوع است که برخی از صاحب نظران به استقبال این فناوری ها رفتند و برخی نیز نگرانی خود را نسبت به سطحی شدن اطلاعات ابراز می کنند.

وی با بیان اینکه در جهان کنونی اطلاعات وسیعی گسترده شده اما عمق ارتباطات کم شده است، ابراز داشت: در دنیای جدید پدیده توییت بر ذائقه مردم درباره اطلاعات تاثیر گذاشته اما باید مراقب بود که این داده های اجتماعی جایگزین علم نشود و مجموعه فرهنگی به خصوص کتابخانه ملی باید به صورت داهیانه مسوولیت عمق بخشی اطلاعات را برعهده بگیرند.

رییس دفتر رییس جمهوری ادامه داد: کتابخانه ملی باید دسترسی همگان به اطلاعات اسناد را مهیا کند زیرا در سال 88 قانون انتشار دسترسی به اطلاعات در مجلس به تصویب رسیده اما در چهار سال گذشته آیین نامه های مربوط به آن تهیه نشده، اما در چند ماه گذشته و پس از دولت یازدهم به این موضوع اهتمام ورزیده و تدوین آیین نامه ها در مراحل مقدماتی دولت صورت گرفت به شکلی که در آینده نزدیک با دستور رییس جمهوری کمیسیون ماده 18 این قانون آغاز به کار می کند.

وی با تاکید بر اینکه باید از قانون دسترسی به اطلاعات دفاع کنیم و سازمان اسناد و کتابخانه ملی دسترسی به اطلاعات را هموار کند گفت: سیاست آزادسازی اسناد باید به صورت روشن و گسترده مورد توجه و اقدام قرار گیرد.

ادامه داد...

سیام(3)**9189**9132**1535
کد N144031