باتصویب هیئت وزیران صورت گرفت؛

چند تغییر در نقشه تقسیمات کشوری استانهای مازندران و گلستان

دولت

هیئت وزیران با چند تغییر در تقسیمات کشوری استانهای مازندران و گلستان موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، خط مرزی بین شهرستان گلوگاه از توابع استان مازندران و شهرستان بندرگز از توابع استان گلستان در منطقه شبه جزیره میانکاله راتعیین کرد.
 
همچنین ، این مرز نباید مانع اعمال مدیریت یکپارچه بر زیست بوم شبه جزیره میانکله شود.
 
بر این اساس ، روستاها،مزارع و مکانهای صیدگاه میان قلعه ،کومه نیاز آباد،کومه مختومه قلی ،کومه چالاش ،مزرعه جهانشاهی در تابعیت دهستان لیوان شرقی بخش نوکنده شهرستان بندر گز استان گلستان تعیین می شود.