رئیس پیشین دانشگاه جرج تاون در گفتگو با مهر:

ارتباط مستقیمی بین تحولات اوکراین و سوریه نیست/ خوشحالی آمریکا از احتمال پیوستن اوکراین به حلقه دوستان