جودای حصار در سالگرد خبرگزاری كار ایران:

رسانه‌های دارای استقلال اقتصادی‎؛ تریبون انتشار حقیقت هستند

سیاست داخلی

به هر میزانی که رسانه مردمی‌تر؛ مستقل‌تر؛ و غیر وابسته‌تر به نهادهای دولتی باشد تحت فشار بیشتر و آسیب پذیر‌ترخواهد بود. گویا عده‌ای هستند که تمایلی به وجود جریا‌ن‌ها و رسانه‌های مستقل در کشور ندارند.

محمد صادق جوادی حصار ضمن تبریک دوازدهمین سالروز تاسیس خبرگزاری ایلنا، کار اطلاع رسانی برای رسانه‌های مستقل را دارای دشواری مضاعف توصیف کرد.

این روزنامه نگار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،  در این خصوص اظهار داشت: کار رسانه در ایران برای عموم اهالی رسانه دشوار است و برای مستقل‌ها دشوار‌تر؛ چرا که اهالی رسانه‌های مستقل باید دغدغه دو حوزه اقناع مخاطب و بقای رسانه را به طور تواماً داشته باشد.

وی افزود: به هر میزانی که رسانه مردمی‌تر؛ مستقل‌تر؛ و غیر وابسته‌تر به نهادهای دولتی باشد تحت فشار بیشتر و آسیب پذیر‌ترخواهد بود. گویا عده‌ای هستند که تمایلی به وجود جریا‌ن‌ها و رسانه‌های مستقل در کشور ندارند.

وی افزود: چرا که این گروه می‌دانند رسانه‌های دارای استقلال اقتصادی به تریبون انتشار حقیقت و بلندگوی توزیع انسانیت و اخلاق و عدالت تبدیل می‌شوند و برخی کانونهای وابسته؛ حاشیه؛ یا در متن قدرت از وجود رسا‌نه‌هایی که حاشیه امنیت آنان را به هم می‌ریزند دل خوشی ندارند.

مدیر مسئول روزنامه توقیف شده توس با دشوار خواندن کار اطلاع رسانی مستقل افزود: مستقل‌ها بیشتر مورد کنکاش قرار می‌گیرند و از این جهت به ناچار دچار خودسانسوری می‌شوند این کار رسانه‌های است که بدون وابستگی به کانون‌های تعهد آور قدرت در حوزه اطلاع رسانی فعالند. یک ضرب المثل می‌گوید: کاسه آنجا رود که پس آید قدحی. یعنی هر کسی به رسانه کمک می‌کند توقع دارد در هنگامی که منافع فرد یا جریان اقتضا می‌کند از آن حمایت شود. این امر از استقلال رسانه کم می‌کند.

جوادی حصار در پایان گفت:  من این روز خوب که روز تاسیس یک رسانه مستقل و مبتنی بر بخش تولید کشور یعنی کارو کارگری است را به گردانندگان و پدید آورندگان این رسانه تبریک می‌گویم روزهایی که ایلنا شکل گرفت امیدی به بقای آن وجود نداشت، امروز اما تجربیات خوبی در عرصه حرفه‌ای کسب کرده و رسانه‌ای حرفه‌ای در عرصه ملی و مجموعه‌ای معتبر و قابل استناد را گرد آورده که رسانه‌های دیگر از محصولات آن استفاده می‌کنند. من این روز را به دوستانم در ایلنا تبریک می‌گویم و برای آنان ارزوی موفقیت و پیروزی را دارم.

کد N143688