ساختمان کنگره ملی لیبی تخلیه شد

کنگره ملی,درگیری مسلحانه

تهران - ساختمان کنگره ملی لیبی به دلیل درگیری های مسلحانه در نزدیکی آن، تخلیه شد.

منابع خبری عربی روز دوشنبه اعلام کردند، ساختمان کنگره ملی ˈپارلمان موقتˈ در طرابلس پایتخت لیبی بامداد امروز تخلیه شد.

منابع آگاه گفتند جلسه کنگره ملی به دلیل حرکت گروهی از افراد مسلح به سوی منطقه ˈابوسلیمˈ تعطیل شد.

منطقه ابوسلیم در نزدیکی ساختمان کنگره ملی قرار دارد. افراد مسلح هنگام حرکت در خیابان ها اقدام به تیر اندازی هوایی گسترده کردند که جوی از رعب و وحشت در منطقه ایجاد کرد.

سپس درگیری های مسلحانه در اطراف ساختمان کنگره آغاز شد. این در حالی است که قرار بود طرح ˈغیر قانونی اعلام شدن چند گردان مسلحˈ در جلسه امروز کنگره مطرح شود.

در پی تهدیدهای مکرر از سوی گردان های ˈصواعقˈ و ˈقعقاعˈ علیه دولت و کنگره ملی لیبی، فراکسیون های اسلامگرا در کنگره ملی بر آن شدند تا دو گروه یاد شده و نیز گردان های ˈمحمد المدنیˈ وابسته به انقلابیون شهر زنتان را غیر قانونی اعلام کنند.

این گروه های مسلح هفته پیش با انتشار بیانیه هایی مهلتی چند ساعته را برای استعفای نمایندگان کنگره ملی اعلام کردند اما سایر گروه های مسلح و انقلابی لیبی با محکوم کردن این گونه تهدیدها برای دفاع از نهادهای قانونی در کشور اعلام آمادگی کردند.

گروه های صواعق و قعقاع همچنین تلاش های نماینده سازمان ملل در امور لیبی برای میانجیگری بین طرف های مختلف را ناکام گذاشتند.

خاورم 1491 **1515
کد N143636