تظاهرات شهروندان اسپانیایی علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی

سیاسی

شركت‌كنندگان در این راهپیمای همچنین به قانون جدید تظاهرات اعتراض کردند. این قانون برگزاری تجمع‌های اعتراضی را که به خشونت منتهی می‌شود، ممنوع می‌کند و به نیروهای پلیس اجازه می‌دهد که از تظاهرکنندگان فیلمبرداری کنند.

صد‌ها نفر از شهروندان اسپانیایی در اعتراض به طرح جدید دولت برای در نظر گرفتن دور جدیدی از سیاست‌های ریاضت اقتصادی به خیابان‌های مادرید آمدند.

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیور، شركت‌كنندگان در این راهپیمای همچنین به قانون جدید تظاهرات اعتراض کردند.

این قانون برگزاری تجمع‌های اعتراضی را که به خشونت منتهی می‌شود، ممنوع می‌کند و به نیروهای پلیس اجازه می‌دهد که از تظاهرکنندگان فیلمبرداری کنند.

کد N143474