منصوری در یازدهمین سالگردخبرگزاری كار ایران:

طرح دغدغه‌های مردم مهم‌ترین دلیل تداوم ایلنا است

سیاست داخلی

ایلنا به عنوان یک خبرگزاری مستقل علی رغم تمامی موانع و مشکلاتی که در طی ۸سال گذشته با آن‌ها مواجه بوده است به فعالیت خود ادامه داده است.

یك فعال سیاسی اصلاح‌طلب در  یازدهمین سالگرد خبرگزاری ایلنا گفت: وجه مهم تری که باعث شده این رسانه پرمخاطب همچنان به فعالیت‌های خود ادامه دهد طرح دغدغه‌ها و مطالبات مردم به ویژه بخش کارگری است که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور ما را به خود اختصاص داده است.

آذر منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در  یازدهمین سالگرد تاسیس خبرگزاری ایلنا ماندگاری و تداوم فعالیت آن را مهم‌ترین شاخصه این خبرگزاری عنوان کرد و گفت: در طول این یازده سال بسیاری از رسانه‌ها چه حقیقی و چه مجازی دچار افت و خیز‌ها و فراز و فرودهای متعددی بودند، بسیاری به محاق توقیف رفتند و برخی به دلیل فقدان مخاطب از گردونه رسانه‌های مجازی و حقیقی آرام آرام کنار گذاشته شدند.

این فعال اصلاح طلب در ادامه افزود: ایلنا به عنوان یک خبرگزاری مستقل علی رغم تمامی موانع و مشکلاتی که در طی ۸سال گذشته با آن‌ها مواجه بوده است به فعالیت خود ادامه داده است.

منصوری درک اقتضا، امکانات‏ شرایط، تنگنا‌ها و محدودیت‌هایی که در کشور وجود دارد و همچنین حرکت در مسیری که از ابتدا بنیان این خبرگزاری بر آن نهاده شده است را از مهم‌ترین ویژگی خبرگزاری ایلنا عنوان کرد.

وی در ادامه گفت: به هرحال به نظر می‌آید که رویکرد دوری از افراط و تفریط در فعالیت‌های این خبرگزاری همچنان تداوم داشته باشد.

منصوری همچنین خاطرنشان کرد: وجه مهمتری که باعث شده این رسانه پرمخاطب همچنان به فعالیت‌های خود ادامه دهد طرح دغدغه‌ها و مطالبات مردم به ویژه بخش کارگری است که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور ما را به خود اختصاص داده است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه گفت: به هرحال این خبرگزاری با رعایت اقتضائات سعی کرده حداکثر اطلاع‌رسانی را چه آنچه در مجموعه کارگری اتفاق می‌افتد و چه آنچه توسط دولت و نهادهای حاکم بر کشور در مورد کارگران و تصمیماتی که در خصوص کارگران گرفته می‌شود با اطلاع رسانی دوسویه دیالوگی را بین کارگران و طبقه حاکم فراهم کند.

وی همچنین اظهار داشت: به طور کلی این خبرگزاری در بخش‌های دیگر نیز که یک رسانه می‌تواند در آن به فعالیت بپردازد با مطالبات قاطبه مردم کشور همراهی کرده است.

کد N143452