موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات جاری اوکراین

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه به دنبال تحولات بوجود آمده در اوکراین اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران ،تحولات اخیر در کشور اوکراین را با دقت پیگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم افزود : در این چارچوب ، ضمن تاکید بر حفظ ثبات و آرامش و پرهیز از خشونت، اعتقاد داریم سرنوشت اوکراین با تحقق اراده ملت و تفاهم نیروهای سیاسی این کشور و عدم دخالت خارجی میسر است.