در گفتگو با مهر مطرح شد:

دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تغییر کرد/ بررسی رویه‌ها به جای پرونده‌‌ها