در گفتگو با مهر مطرح شد:

تهیه گزارش از نقاط ضعف و تخلفات مسکن مهر در دولت احمدی نژاد در کمیسیون اصل نود

مجلس

نائب رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره تهیه گزارش نقاط ضعف و تخلفات مسکن مهر در دولت دهم در این کمیسیون گفت: این گزارش بر اساس شکایت برخی نمایندگان و مردم تهیه شده است و کمیسیون برخی ابهامات اساسی در مورد این طرح از جمله عدم انتخاب مکان مناسب برای اجرای این پروژه ها را بررسی می کند.

داوود محمدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، گفت: بر اساس شکایات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم گزارشی در مورد نقاط ضعف و تخلفات طرح مسکن مهر در کمیسیون اصل نود مجلس تهیه شد است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این گزارش جامع مشکلات مسکن مهر در همه زمینه ها بررسی شده است.

وی افزود: عدم انتخاب مکان مناسب برای اجرای طرح مسکن مهر، عدم پرداخت آورده مردمی در برخی پروژه ها، مشکلات تاسیسات زیر بنایی و روبنایی، عدم پیش بینی فضای های فرهنگی، ورزشی و امنیتی از مهمترین نقاط ضعف پروژه های مسکن مهر است.

محمدی با بیان اینکه این گزارش مربوط به عملکرد دولت قبل است،گفت: در صورت تصویب این گزارش در کمیسیون اصل نود، گزارش نقاط ضعف طرح مسکن مهر در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.