محمدرضا تابش: آرای اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در انتخابات آتی بیشتر از اصولگرایان خواهدبود

خبرگزاری آریا نوشت:

محمدرضا تابش،نماینده اصلاح طلب مجلس نهم گفت:
درحال حاضر افکار عمومی به این نتیجه رسیده که زمامداری اصولگرایان اقداماتی را به نفع مردم رقم نزده است این درحالی است که این طیف هرسه قوه را در اختیار داشتند به همین دلیل مردم از این جریان رویگردان شده اند و به طیف رقیب رای داده اند لذا ما امیدواریم اصلاح طلبان بتوانند خواسته ها و مطالبات مردم را محقق کنند.
نماینده مردم اردکان تاکید کرد:مردم با هیچ کس عقد اخوت نبسته اند بنابراین اگر ماهم نتوانیم مطالبات و خواسته های آنها را محقق کنیم مردم از ما رویگردان می شوند .
وی ادامه داد:طرح این موضوعات که اصلاح طلبان می خواهند دولت را تحت تصرف خودشان بگیرند و برای انتخابات آینده برنامه ریزی کنند مقداری فرافکنی و فرار روبه جلوست.در واقع ازآنجایی که جامعه در انتخابات ریاست جمهوری به اصولگرایان اقبالی نشان ندادند به همین دلیل چنین مباحثی را مطرح می کنند.
تابش گفت:توصیه بنده به دوستان اصولگرا و اعتدالگرایان این است که زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات آینده را فراهم کنند و بررسی ، تایید صلاحیت ها و روند برگزاری انتخابات در مسیر قانون انجام شود در آن زمان می توانیم قضاوت کنیم مردم به چه کسانی رای خواهند داد .البته اگر شروطی که عرض کردم اعمال شود بنده پیش بینی می کنم آرای اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در انتخابات آتی بیشتر از اصولگرایان خواهد بود.

17302

کد N142902